Gweithiwr Llesiant a'r Amgylchedd

Trosolwg

Mae Partneriaeth Ogwen yn recriwtio Gweithiwr Llesiant a'r Amgylchedd i atal tlodi trwy weithredu amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Cyflog: £23,191

Dyddiad Cau: 30/06/2020 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

26-27 Stryd Fawr Bethesda, Gwynedd, Cymru LL57 3AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meleri Davies

Ffôn: 01248602131

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef Cynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai ac yn rheoli nifer o asedau ar Stryd Fawr Bethesda yn cynnwys Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, siopau ac unedau preswyl. Ers ein sefydlu, rydym wedi arwain ar ddatblygiad nifer o brosiectau amgylcheddol yn cynnwys datblygiad cynllun hydro Ynni Ogwen a datblygiad Canolfan Dyffryn Gwyrdd ar Stryd Fawr Bethesda.

Rydym yn awr ar ddechrau cyfnod cyffroes newydd wrth i ni ddatblygu prosiect Dyffryn Gwyrdd gyda chefnogaeth ariannol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol sy’n dod a nifer o bartneriaid cymunedol a strategol ynghyd i daclo tlodi gwledig trwy weithredu amgylcheddol arloesol. Bydd prosiect Dyffryn Gwyrdd yn canolbwyntio ar y themâu canlynol:
• Atal tlodi tanwydd a hyrwyddo effeithlonrwydd ynni trwy addysgu a hyrwyddo dulliau arbed ynni yn ein cymuned.
• Atal tlodi trafnidiaeth trwy gynllun cludiant cymunedol trydan a datblygu cynllun beiciau trydan cymunedol.
• Atal Unigedd Gwledig a chynyddu cyfranogiad a mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli amgylcheddol.
• Grymuso Cymunedol trwy ddod â’n cymuned at ei gilydd i gydweithredu er lles amgylcheddol a chymunedol.

Bydd prosiect Dyffryn Gwyrdd yn cael ei redeg o ganolfan Dyffryn Gwyrdd ar Stryd Fawr Bethesda a bydd tîm o weithwyr yn cydweithio’n agos gyda Prif Swyddog a staff craidd eraill Partneriaeth Ogwen dros gyfnod o dair mlynedd.

Rydym yn awr yn chwilio am Weithiwr Llesiant a’r Amgylchedd fydd yn arwain ar ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli amgylcheddol sy’n dod a buddion lles i’n cymuned a’r unigolion sy’n byw yn yr ardal.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd Gweithiwr Llesiant a'r Amgylchedd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwr Llesiant a'r Amgylchedd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)