Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg

Trosolwg

I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid newydd ar gyfer gofalwyr (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol)

Cyflogwr: Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £21,074

Dyddiad Cau: 13/11/2019 (245 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 2TH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Chelsey James

Ffôn: 01554754957

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg (37 awr yr wythnos) Meingefn 5 yr NJC - £21,074 y flwyddyn

Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ar gyfer 4 swydd ar Gontract Cyfnod Penodol 3 Blynedd, hyd at Ionawr 2023

I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Ymgysylltu Addysg newydd, gan weithio’n agos gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr a chefnogi gofalwyr ifanc (Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd llawn amser)

Mae pob un o’r swyddi wedi’u lleoli yn Llanelli, ond bydd gwasanaethau’n cael eu darparu ar sail allgymorth, felly mae trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio yn hanfodol.

Cyfweliadau: 15eg o Dachwedd 2019

Os am wybod mwy, cysylltwch â: melanie@carmarthenshirecarers.org.uk

Ffôn: 07535 449686

Os am becyn cais ffoniwch: 0300 0200 002 / neu e-bostiwch:

hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk

Gwefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Person specification  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job advert Welsh  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form Welsh  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application form English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)