Gweithredwr Switsfwrdd Rhan-amser

Trosolwg

Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o ymholwyr, ac mae'n darparu gwasanaethau megis ateb a throsglwyddo galwadau, ynghyd â gwasanaethau gweithredwr mewnol. Bydd angen...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £8,539 y flwyddyn / £17079 CALl

Dyddiad Cau: 21/07/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithredwr Switsfwrdd Rhan-amser

Rhif Swydd SD01860
Hysbysebu Adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol
Math o Gytundeb Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau 21-07-2019
Cyflog

£8,539 y flwyddyn / £17079 CALl

Cefndir y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae.

Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o ymholwyr, ac mae'n darparu gwasanaethau megis ateb a throsglwyddo galwadau, ynghyd â gwasanaethau gweithredwr mewnol. Bydd angen gweithio oriau hyblyg rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae'r swydd hon yn gofyn am y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a’i holl weithgareddau. Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol a chroesawu ceisiadau amrywiol gan y nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ethnigrwydd, hunaniaeth o ran rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred, rhyw (rhywedd), cyfeiriadedd rhywiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*