Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg

Trosolwg

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 24/06/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cyngor Gwynedd Stryd y Jêl Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1SH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Roberts

Ffôn: 01286679801

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae cyfle cyffrous wedi codi i hyfforddai arbenigol ymuno gydag Adran Gyllid y Cyngor ac ennill cymhwyster llawn gyda’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA). Tra fod aelodau CIPFA yn arweinwyr technegol yng ngwasanaeth Cyfrifeg y Cyngor, mae’n gymhwyster sydd yn cynnig y sgiliau eang sy’n cynnig yr wybodaeth a’r sgiliau i fynd i’r cam nesaf a chaniatáu i’r deilydd gan ddod yn rheolwr ac arweinydd yn y maes Rheoli Cyllid yn ehangach.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a thechnegol cryf yn y maes arbenigol yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol ym myd cyllid llywodraeth leol, gyda golwg ar ddatblygu i ddod yn un o reolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y disgyblaeth pwysig hwn.


Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg - Pecyn Gwybodaeth Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg - Pecyn Gwybodaeth Saesneg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg - Canllawiau ar gyfer gwneud cais Dwyieithog   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)