Hyfforddeion Graddedig

Trosolwg

Oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian yn cael ei wario? Ydych chi am helpu cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus a chael gyrfa sy’n cyfrif? Ydych chi am weithio mewn sefydliad sy’n...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £25,300

Dyddiad Cau: 23/01/2022 (5 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian yn cael ei wario? Ydych chi am helpu cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus a chael gyrfa sy’n cyfrif? Ydych chi am weithio mewn sefydliad sy’n gwerthfawrogi sut mae pobl yn ymddwyn a thrin ei gilydd?

Os felly, efallai mai Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union le i chi, sy’n cynnig cyfle unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl Cymru.
Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni fyddwch yn cael eich cefnogi'n llawn yn ystod rhaglen pedair blynedd i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swydd yn ein pecyn recriwtio.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Sian Grainger ar 020 2032 0547.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*