Hyfforddwr Iaith Croesi'r Bont Rhondda Cynon Tâf

Trosolwg

Cytundeb 2 dymor (Medi 2019-Ebrill 2020 – dau dymor) yn y lle cyntaf.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM 14 - £19,446

Dyddiad Cau: 12/09/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Williams / Eunice Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Helen Williams ( Pennaeth Tîm Hyfforddi a Datblygu) neu Eunice Jones (Rheolwr Cynllun Hyfforddiant Cenedlaethol) ar

01970 639639 / helen.williams@meithrin.cymru / eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 12 o Fedi 2019

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)