Interniaethau Comisiynydd Plant Cymru (2 Swydd)

Trosolwg

Byddwch chi’n datblygu set o amcanion yn gynnar yn eich interniaeth, mewn cydweithrediad â’r tîm sy’n eich noddi, a fydd yn dymuno eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Cyflog: £9,620 am 6 mis

Dyddiad Cau: 08/07/2019 (45 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ty Ystumllwynarth, Ffordd Ffenics Llansamlet, Abertawe, Cymru SA7 9FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 765600

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

- Un swydd yn yr adran Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu
- Un swydd yn yr adran Digwyddiadau ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Byddwch chi’n datblygu set o amcanion yn gynnar yn eich interniaeth, mewn cydweithrediad â’r tîm sy’n eich noddi, a fydd yn dymuno eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch profiad yn ystod eich cyfnod gyda ni. Gall hynny gynnwys, er enghraifft:

- Cynorthwyo Ymgynghorwyr Polisi i ddatblygu methodolegau ymchwil a llunio arolygon barn
- Dadansoddi’r dystiolaeth sy’n dod i law a gwneud synnwyr ohoni
- Gweithio fel aelod llawn o dîm prosiect, gan gyfrannu at gyfarfodydd cynllunio a fod yn gyfrifol am dasgau eich hunain
- Cynnal cyfweliadau gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol
- Cefnogi Swyddogion Cyfranogiad mewn digwyddiadau a gweithdai
- Ysgrifennu a chreu cynnwys ar gyfer ein gwefan, ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’n cyhoeddiadau
- Delio gydag ymholiadau gan y wasg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Rôl yr Intern Graddedig  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)