Is-Warden

Trosolwg

Mae Coleg y Bala yn edrych i sicrhau aelod newydd i’n tîm a fydd yn gweithio ar y cyrsiau a gynhelir yn y ganolfan, yn cynorthwyo’r rheolwyr wrth ofalu am ymwelwyr preswyl a dyddiol ac yn ymestyn...

Cyflogwr: Coleg y Bala, Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £21,638 - £23,775 (Pwynt 18-22), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Dyddiad Cau: 31/01/2022 (13 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg y Bala Ffordd Ffrydan Y Bala, Gwynedd, Cymru LL23 7RY

Disgrifiad

Swydd Is-Warden

Mae Coleg y Bala yn edrych i sicrhau aelod newydd i’n tîm a fydd yn gweithio ar y cyrsiau a gynhelir yn y ganolfan, yn cynorthwyo’r rheolwyr wrth ofalu am ymwelwyr preswyl a dyddiol ac yn ymestyn darpariaeth y Coleg yn y gymuned a’r Eglwysi cyfagos.

Lleoliad: Coleg y Bala a bydd yn ofynnol i’r Is Warden fyw ar y safle yn y fflat sydd wedi’i darparu yn rhydd o unrhyw gostau i’r gweithiwr.
Oriau: 35 awr yr wythnos
Cytundeb: 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog: £21,638 - £23,775 (Pwynt 18-22), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch Hedd Morgan, Rhif ffôn: 02920 627465 neu ebost: Hedd@ebcpcw.cymru

Mae'r swydd hon yn gofyn am ofyniad galwedigaethol Cristnogol a Chymraeg.

Dyddiad Cau: 5 o’r gloch, Dydd Llun, 31 Ionawr 2022

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*