Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc

Trosolwg

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yn croesawu ceisiadau ar gyfer y swydd Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc. Mae hon yn rôl heriol a diddorol a bydd deiliad y swydd yn gweithio â staff...

Cyflogwr: Cyngor Bro Morgannwg

Cyflog: £25,295.00 - £28,785.00 Fesul Blwyddyn

Dyddiad Cau: 15/10/2019 (234 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llyfrgell y Barri Llyfrgell y Sir, King Square Y Barri, Bro Morgannwg, Cymru CF63 4RW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc

RHIFSWYDD: LS00021

LLEOLIAD: Y Barri

YSTOD CYFLOG: £25,295.00 - £28,785.00 Fesul Blwyddyn

MATH O GONTRACT: Parhaol

MATH O SAFLE: Llawn Amser

Amdanom ni
Mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yn croesawu ceisiadau ar gyfer y swydd Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc. Mae hon yn rôl heriol a diddorol a bydd deiliad y swydd yn gweithio â staff bywiog a brwdfrydig ledled y Fro i ddarparu adnoddau a gweithgareddau llyfrgell i blant a phobl ifanc. Mae ein gwaith â phlant a phobl ifanc yn ffocws allweddol ar gyfer ein nod o greu gwasanaeth llyfrgell bywiog ac amrywiol. Mae’r swydd yn cynnig cyfleoedd helaeth i’r person cywir i gael effaith gwirioneddol.

Ynglŷn â'r rôl
Manylion am gyflog: Gradd 7 PCG 20 - 25 £25,295 - £28,785 y.f.

Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: 5 diwrnod, 37 awr yr wythnos gan gynnwys dydd Sadwrn rheolaidd a noson hwyr tan 7.

Prif Waith: Llyfrgell y Barri

Disgrifiad:
Datblygu a chydlynu gwasanaethau llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc ledled y sir drwy weithio â rheolwyr, staff a phartneriaid llyfrgelloedd ar fentrau penodol yn ogystal â darparu rhai gweithgareddau i blant a phobl ifanc. Hefyd dirprwyo ar ran yr Uwch Lyfrgellydd yn y Barri a chynorthwyo â rheoli’r llyfrgell a chyfrannu at ddatblygu'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn gyffredinol.

Amdanat ti
• Profiad o weithio gyda phlant neu bobl ifanc
• Profiad o weithio mewn llyfrgell neu wasanaeth gwybodaeth
• Cymhwyster llyfrgell neu waith gwybodaeth proffesiynol lefel gradd
• Sgiliau cyfathrebu da yn Gymraeg a Saesneg

Gwybodaeth Ychwanegol

Angen Gwiriad DBS: Manwl

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Chris Edwards, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell, 01446 709381, cdedwards@valeofglamorgan.gov.uk

Gweler y disgrifiad swydd / manyleb person amgaeedig am wybodaeth bellach.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*