Llyfrgellydd y Campws

Trosolwg

Mae rôl Llyfrgellydd y Campws yn un heriol ac mae’n golygu cyfrifoldeb sylweddol. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad, cywirdeb, effeithlonrwydd a hyblygrwydd wrth gyflawni'r...

Cyflogwr: Coleg Sir Gar

Cyflog: Amodau Gwasanaeth GPTCh Graddfa 3/4, £19,608 yn codi i £23,284 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Graig Campus Sandy Road Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 4DN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Williams

Ffôn: 01554748154

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

RHAGARWEINIAD

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymrwymo i benodi'r staff gorau posibl sy'n cyflawni rhagoriaeth yn eu gwaith. Gan weithio i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n tanategu cynllun strategol a busnes y sefydliad, mae'r Coleg yn ceisio staff sy'n arddangos creadigrwydd ac arloesedd, tra'n gyrru eu perfformiad eu hunain, a pherfformiad eraill, i ddarparu'r profiad a'r gwasanaeth gorau posibl i ddysgwyr.

Mae rôl Llyfrgellydd y Campws yn un heriol ac mae’n golygu cyfrifoldeb sylweddol. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad, cywirdeb, effeithlonrwydd a hyblygrwydd wrth gyflawni'r rôl a sicrhau bod gwasanaethau o'r safonau uchaf posibl yn cael eu darparu yn y llyfrgell.

Gan roi’r dysgwr wrth wraidd popeth mae’r llyfrgelloedd yn ei ddarparu, bydd deilydd y swydd yn gweithio i gynnig gwasanaethau llyfrgell cynhwysfawr, cynhwysol ac effeithlon i’r holl ddefnyddwyr ar gyrsiau yn y Graig sy’n amrywio o lefel Mynediad drwodd i gyrsiau Ôl-raddedig. Byddant hefyd yn gweithio ar y cyd â Llyfrgellwyr Campysau eraill, Llyfrgellydd y Coleg a’r Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell i ddarparu gwasanaeth llyfrgell sy’n wynebu’r dyfodol.

Mae'r rôl yn amrywiol iawn ac fe fydd yn cynnwys; dewis, darparu, cynnal a hyrwyddo deunyddiau dysgu a chymwysiadau TG, cyflwyno sesiynau sgiliau i ddefnyddwyr y llyfrgell yn y dosbarth, ar-lein ac ar sail un-i-un, goruchwylio gwaith a hyfforddiant staff llyfrgell y Graig, arolygu goruchwyliaeth dysgwyr sy'n gweithio yn y llyfrgell, darparu gwasanaeth ymholiadau i gynnwys y defnydd o ffynonellau gwybodaeth electronig ynghyd â thasgau eraill sy'n gysylltiedig â'r llyfrgell.

Ceir Llyfrgelloedd ar chwech o saith campws y coleg sydd yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau ffisegol ac electronig. Mae'n hanfodol bod llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaeth gwybodus i'r holl ddysgwyr a staff mewn amgylchedd croesawgar, dwyieithog, effeithiol a bywiog. Yn y cyd-destun hwn, ni ddylid tanbrisio’r gwerth a roddir ar ofal cwsmer, cyfathrebu a chefnogaeth ragorol.
Noder: gall cyfleoedd gwyliau blynyddol gael eu cyfyngu yn ystod y tymor.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Llyfrgellydd y Campws  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)