Newyddiadurwr - Rhaglenni Cymraeg

Trosolwg

Dyma gyfle gwych a chyffrous i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

3 Sgwâr y Senedd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg, ITV Cymru Wales)

Contract Tymor Penodol 9 Mis

Dyma gyfle gwych a chyffrous i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Bydd gennych wybodaeth eang am faterion cyfoes yng Nghymru a'r Byd, byddwch yn llawn syniadau am straeon gwreiddiol a’r gallu i weithio dan bwysau mewn awyrgylch heriol. Bydd gennych ddealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol, gweledigaeth greadigol ac uchelgais glir i greu cynnwys blaengar i bobl ifanc Cymru.

Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol.

Dyddiad Cau - 1af o Fehefin 2020

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, yn arbennig gan bobl anabl, lleiafrifoedd ethnig neu bobl o gefndir difreintiedig.

“ITV, lle mae creadigrwydd, amrywiaeth a chydweithio yn ein rhoi wrth galon diwylliant poblogaidd.”

Anghenion y Rôl -

- Dealltwriaeth gref o gynulleidfaoedd a llwyfannau digidol
- Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol a chreadigol a gyfer digidol neu ddarlledu.
- Y gallu i gynhyrchu, ymchwilio, cynllunio a datblygu syniadau gwreiddiol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.
- Gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru, y DU a’r Byd.
- Y gallu i weithio o fewn terfynau amser, gyda phrofiad o weithio dan bwysau yn hanfodol.
- Gwybodaeth ymarferol drylwyr o gydymffurfiaeth a materion cyfreithiol.
- Sgiliau Cymraeg cryf (sillafu a gramadeg cywir yn hanfodol)
- Y gallu i weithio yn dda o fewn tîm ac yn unigol hefyd ar brydiau
- Profiad o olygu sylfaenol a/neu ffilmio yn ddymunol, neu’n arddangos parodrwydd i ddysgu gan ddefnyddio technoleg newydd.
- Dealltwriaeth dda o amrywiaeth a chynhwysiant.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*