Nyrs Feithrin

Trosolwg

Rydym ni'n chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda'n tîm blynyddoedd cynnar yn yr Eglwys Newydd.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-lwli

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/10/2018 (249 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

24 Park Road Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 7BQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwawr neu Kimberley

Ffôn: 07920626720

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Hanfodol

Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl neu i lefel uchel
Archwiliad DBS
Profiad o weithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar
Dealltwriaeth o’r cyfnod sylfaen
Profiad o weithio o fewn tîm
Profiad o weithio gydag oedolion a phlant mewn modd sensitif, cadarnhaol a heb ragfarn

Dymunol
Cymhwyster lefel 3 yn y blynyddoedd cynnar neu ofal plant neu'r parodrwydd i gwblhau cymhwyster yn y gweithle.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: whitchurch@silwli.co.uk

neu drwy eu danfon at: Meithrinfa Si-lwli, 24, Park Rd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 7BQ

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)