Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru

Trosolwg

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Cyflog: £48,848 - £52,919

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd neu Fangor

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm Arwain RSPB Cymru.

Fel rhywun sydd wedi arfer gweithio o'i ben a'i bastwn ei hun, fe fyddwch chi’n mwynhau datblygu pobl, timau a phartneriaethau i greu cefnogaeth ar gyfer adfer byd natur a gwaith yr RSPB. Bydd y rôl newydd hon yn arwain timau o staff sy'n gweithio ledled Cymru ar godi arian, ar eiriolaeth ariannu, cyfathrebu, ymgyrchu, ar brofiad ymwelwyr, marchnata cyrchfannau, ymgysylltu â phobl, plant a phobl ifainc, gwirfoddoli ac ym maes addysg.

Mi ydych chi’n arweinydd profiadol, credadwy sy’n gallu gweithio ar y cyd â chymheiriaid i helpu i lywio cyfeiriad strategol yr RSPB wrth godi arian a chyfathrebu ledled y DU, ac yn gallu mynegi gofynion gweithredu yng Nghymru yn glir i gydweithwyr y tu allan i Gymru. Byddwch yn gallu ysbrydoli timau i gwrdd â thargedau uchelgeisiol am godi arian, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl yng nghyd-destun safonau rheoleiddio a diogelu uchel. Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd - Cymraeg / Saesneg | Job Information - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Proffil y Rôl - Cymraeg / Saesneg | Role Profile - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion gwneud cais | Application details - Saesneg / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)