Pennaeth Cyfathrebu

Trosolwg

Ydych chi’n angerddol am gyfathrebu? Oes gennych chi’r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio’r sianel fwyaf priodol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £60,125 - £69,527

Dyddiad Cau: 25/01/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hyblyg gyda dewisiadau gweithio clyfrach

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Ydych chi’n angerddol am gyfathrebu?

Oes gennych chi’r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio’r sianel fwyaf priodol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Er mwyn cefnogi ein huchelgeisiau rydym bellach yn chwilio am Bennaeth Cyfathrebu i ddatblygu ac arwain ein dull cyfathrebu mewnol ac allanol gan adeiladu ar ein huchelgais i greu sefydliad perthnasol, modern gyda llais mwy a gwahanol.

Yn ogystal â chael profiad helaeth o ddarparu cyfathrebu ar gyfer sefydliad, bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn feddylwyr strategol hirdymor ac yn arweinydd gweladwy, deinamig ac angerddol.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd. I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Kevin Thomas ar 029 20320686.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)