Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata, Cymru

Trosolwg

Fedrwch chi greu strategaethau cyfathrebu sy'n ysbrydoli pobol i greu byd sy'n gyfoethocach ei fywyd gwyllt? Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn dwyieithog a dylanwadol sy’n gweithio yn...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Cyflog: £39,970 - £43,301

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Caerdydd neu Fangor

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata, Cymru

Fedrwch chi greu strategaethau cyfathrebu sy'n ysbrydoli pobol i greu byd sy'n gyfoethocach ei fywyd gwyllt? Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn dwyieithog a dylanwadol sy’n gweithio yn y maes cyfathrebu i arwain ein tîm cyfathrebu a marchnata yng Nghymru.

Yn aelod o dîm newydd Ariannu a Chyfathrebu Cymru, bydd y rôl hon yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio cyflawni ein strategaeth gyfathrebu. Bydd y rôl yn cynnwys adnabod a siapio straeon sy'n taro deuddeg â chynulleidfaoedd yng Nghymru, sy'n hyrwyddo a diogelu ein brand, yn meithrin perthynas â llunwyr barn, yn creu cynhyrch cyfathrebu ar gyfer ein prif brosiectau, ein safleoedd a phartneriaethau ac yn ysbrydoli pobl i gefnogi ein gwaith cadwraeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad proffesiynol ym maes cyfathrebu a marchnata as sy'n teimlo'n angerddol am fyd natur. Yn hyderus wrth gyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, byddwch yn chwaraewr tîm â’r gallu i helpu eraill i gyflawni eu hamcanion. Mae'r gallu i hyrwyddo gwaith yr RSPB yng Nghymru a gweithredu i warchod ein brand yn effeithiol ar bob cyfle yn hanfodol. Bydd y gallu i siarad ac ysgrifennu'n rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal â meddu ar brofiad helaeth o reoli timau a sgiliau yn ymwneud â’r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn sicrhau y gwnewch chi ffynnu mewn rôl sy'n sicr o'ch ymestyn ond bydd hefyd yn rhoi boddhad mawr i chi.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd - Cymraeg / Saesneg | Job Information - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Proffil y Rôl - Cymraeg / Saesneg | Role Profile - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion gwneud cais | Application details - Saesneg / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)