Pennaeth Cynorthwyol - Lles & Diogelu

Trosolwg

Yn eisiau erbyn Medi 2021 person cymwys a phrofiadol ac sydd a chefndir cryf o lwyddiant i gymryd rôl arweiniol yn yr ysgol lwyddiannus hon.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: L10 – L14 (£52,723 - £58,135)

Dyddiad Cau: 07/03/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Clerc y Corff Llywodraethol

Ffôn: +441970639499

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae’r swydd yn cynnig cyfle ardderchog i chwarae rhan lawn yn natblygiad strategol yr ysgol fel aelod o’r Tim Arwain, ac i gyfrannu at amryw agweddau o fywyd yr ysgol flaenllaw a blaengar hon. Deiliad y swydd hon fydd person dynodedig yr ysgol gyda chyfrifoldeb am ddiogelu.

Lleolir Penweddig yn un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o'r lefel uchaf, yn ogystal a bod yn un o'r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Os am wybodaeth bellach neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499 e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk)

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)