Pennaeth Datblygiadau’r We

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Bennaeth Datblygiadau’r We i arwain tîm o bump o staff. Mae’r tîm yn datblygu deunyddiau addysgiadol aml-gyfrwng, datblygu systemau ar-lein a gwefannau

Cyflogwr: Cwmni CYNNAL

Cyflog: £43,857 - 46,485

Dyddiad Cau: 08/02/2021 (19 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cwmni Cynnal Penrallt Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1BN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ieuan Williams

Ffôn: 01286 685413

Disgrifiad

Mae CYNNAL yn gyfrifol am gefnogi cyfrifiaduron a systemau technoleg gwybodaeth mewn ysgolion cynradd, uwchradd
ac arbennig ar draws siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Dinbych.

PENNAETH DATBLYGIADAU’R WE

NJC PO 40 - 43 (£43,857 - 46,485)

Rydym yn chwilio am Bennaeth Datblygiadau’r We i arwain tîm o bump o staff. Mae’r tîm yn datblygu deunyddiau addysgiadol aml-gyfrwng, datblygu systemau ar-lein a gwefannau. Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys:

• Arwain a bod yn rheolwr llinell ar dîm o 5
• Arwain, rheoli a darparu prosiectau datblygu adnoddau digidol a systemau ar-lein
• Cyfrifoldeb am amrywiaeth o dasgau uwch fel; cynllunio, dylunio, profi, gweithredu, cefnogi a rheoli’r holl ddatrysiadau digidol a ddatblygwyd.
• Cyfathrebu gyda cleientiaid / asiantaethau allanol i ganfod datrysiadau ac i arddangos datblygiadau.
• Ymateb i dendrau a marchnata ein systemau i ddenu incwm

Ffurflen gais ar gael ar-lein neu gan Nia Williams, CYNNAL, Penrallt, CAERNARFON, Gwynedd LL55 1BN (01286 677686). Os am ymateb yn elegtroneg dychwelwch CV a ffurflen gais i ieuan@cynnal.co.uk.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Ieuan Williams ar 01286 685413

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Llun, 8fed Chwefror 2021

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)