Pennaeth y Gwersyll, Caerdydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £36,617 (Pwynt 1) - £42,449 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (304 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwersyll Yr Urdd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Lewis

Ffôn: 02920 635689

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Agorwyd Gwersyll Caerdydd ym mis Tachwedd 2004. Daw 8000 o wersyllwyr i’r gwersyll yn flynyddol ac mae trosiant blynyddol y Gwersyll oddeutu £1M. Mae’n cynnwys llety i 150, theatr i 150, lolfa i 100, 2 ystafell ddosbarth a swyddfeydd i staff yr Urdd. Mae’r Gwersyll yn un o’r partneriaid yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ar y cyd â Chwmni Opera Cymru, Diversions, Academi, Tŷ Cerdd, Cwmni Hijinx a’r Ymddiriedolaeth ‘Touch’.

Mae’r ymwelwyr sy’n dod i’r gwersyll yn manteisio ar y llu o atyniadau sydd i’w gynnig yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn cynnig profiad Dinesig i’n preswylwyr.

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gweledigaeth o ddatblygu gwersyll i fod yn brif leoliad lletya i blant a phobl ifanc Cymru a thu hwnt wrth iddynt ymweld â Chaerdydd, Prif Ddinas Cymru.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 02920 635689 neu sianlewis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd dros e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 ar y 21/09/2018
Dyddiad Cyfweld – 28/09/2018


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)