Pennaeth Ystadau a Gwasanaethau Atodol

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod adeilad y Llyfrgell yn cael ei redeg yn effeithlon, gan gydymffurfio â’r holl reoliadau sy’n gymwys, gan ddefnyddio naill ai staff cynnal a chadw a glanhau’r...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £41,143 - £53,856

Dyddiad Cau: 03/09/2019 (16 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01970 632577

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Ystadau A Gwasanaethau Atodol

Band 6: £41,143 - £53,856

37 awr yr wythnos. Parhaol.

Bydd y Pennaeth Ystadau a Gwasanaethau Atodol yn gyfrifol am gynllunio a threfnu’r gwasanaethau a phrosesau sydd yn cefnogi adeilad y Llyfrgell a’i chyfleusterau cysylltiedig, gan sicrhau eu bod nhw’n cael eu cynnal yn effeithiol ac yn gweithredu i safon briodol ar gyfer sefydliad cenedlaethol o’r fath. Bydd deilydd y swydd yn ffocysu ar adnabod a defnyddio arfer da i wella effeithlonrwydd wrth sicrhau gwerth am arian i’r Llyfrgell.

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod adeilad y Llyfrgell yn cael ei redeg yn effeithlon, gan gydymffurfio â’r holl reoliadau sy’n gymwys, gan ddefnyddio naill ai staff cynnal a chadw a glanhau’r Llyfrgell neu gontractwyr allanol. Yn ogystal, bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod mynediad i’r adeilad, a’i ddiogelwch, yn cael ei weithredu’n effeithlon ac yn effeithiol. Bydd prosiectau adeiladu cyfalaf mawr hefyd o fewn cylch gwaith y swydd hon.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch 3 Medi 2019
Dyddiad cyfweliadau: 26 Medi 2019

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â: Annwen Isaac, Rheolwr Adnoddau Dynol drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*