Pennaeth

Trosolwg

Erbyn Ionawr 2020, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: L23 – L29 (£68,667 – £79,535)

Dyddiad Cau: 08/09/2019 (18 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadaarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Clerc y Corff Llywodraethol

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy’n gwbl ymrwymedig i addysg Cyfrwng Cymraeg ag sydd â’r weledigaeth, y creadigrwydd a’r ymroddiad i gynnig arweiniad cadarn ac ysbrydoledig i’r dyfodol.

Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad neu amgen gan ymgeiswyr cymwys.

Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru, ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Os am becyn gwybodaeth, neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol,

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)