Person Sain

Trosolwg

Mae Tinopolis yn chwilio am staff newydd a thalentog i ymuno â’r timoedd cynhyrchu a thechnegol yn ein pencadlys yn Llanelli i weithio ar raglenni amrywiol gan gynnwys Heno a Prynhawn Da.

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 17/01/2020 (207 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Tinopolis Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Tinopolis yn chwilio am staff newydd a thalentog i ymuno â’r timoedd cynhyrchu a thechnegol yn ein pencadlys yn Llanelli i weithio ar raglenni amrywiol gan gynnwys Heno a Prynhawn Da. Os oes gennych ddiddordeb i weithio ym myd y Cyfryngau Creadigol, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr cais.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb: 3 mis cychwynol, cyfnod prawf 3 mis

Dyddiad Cau: 17 Ionawr 2020

Manylion pellach:-

Oriau gwaith: Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos, yn gweithio 5 diwrnod mewn rota 6 diwrnod (Llun i Sadwrn). Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.

Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis,
Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu’r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi.

Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*