Plastrwyr a Labrwyr

Trosolwg

Rydym wedi derbyn cynllun cytundeb gwaith newyddm sy’n golygu ein bod yn chwilio am fwy o weithwyr aml-grefftus i ymuno â’n Tîm Trwsio.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £22,155 - £27,294 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 20/01/2022 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am:

• Plastrwyr £27,294 y flwyddyn
• Labrwyr £22,155 y flwyddyn

Plastrwyr a Labrwyr
Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi derbyn cynllun cytundeb gwaith newyddm sy’n golygu ein bod yn chwilio am fwy o weithwyr aml-grefftus i ymuno â’n Tîm Trwsio.

Rydym yn chwilio am:
• Plastrwyr £27,294 y flwyddyn
• Labrwyr £22,155 y flwyddyn

Telerau ac Amodau
• 40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
• 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn
• Cytundeb Parhaol
• Lleoli yng Ngogledd Cymru
• Tal salwch llawn yn dilyn y 6 mis cyntaf

Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 20/01/2022

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*