Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) x2

Trosolwg

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni...

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: £19,497 - £21,639 yf

Dyddiad Cau: 22/10/2018 (238 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

CBAC Ffordd Gwaelod-y-garth Trefforest, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF37 5XF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg)

£19,497 - £21,639 yf

1 x parhaol
1 x tymor penodol (2 flynedd)

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni (yn cynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cywirdeb a chysondeb.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189

Dyddiad cau: 22 Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*