Prentis Gradd - Gwasanaethau TG

Trosolwg

Dyma wahodd ceisiadau am y brentisiaeth pedair blynedd uchod, sef swydd lawn amser yn gweithio yn y Gwasanaethau TG wrth astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £17,079 yf

Dyddiad Cau: 12/09/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: s.butler@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 38819

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

GWASANAETHAU TG

Prentis Gradd - Gwasanaethau TG

(Cyf: BU01986)

Cyflog: £17,079 yf

Dyma wahodd ceisiadau am y brentisiaeth pedair blynedd uchod, sef swydd lawn amser yn gweithio yn y Gwasanaethau TG wrth astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig y Brifysgol.

Bydd y cynllun prentisiaeth yn talu costau dysgu'r rhaglen. Bydd y prentis yn treulio un diwrnod ac un noswaith yr wythnos mewn astudiaethau academaidd (yn ystod y tymor) i gwblhau tasgau'r astudiaeth at y radd, a threulir yr amser sy'n weddill yn gweithio yn y Ganolfan Gymorth TG - yn cynnal meddalwedd amrywiol.

Bydd y prentis yn ymuno â'r Ganolfan Gymorth TG sy'n delio ag amryw o faterion TG gan y defnyddwyr, gan gynnwys staffio (ar rota) ein Desg Gymorth brysur a bydd disgwyl iddo/iddi gyfathrebu â defnyddwyr yn bersonol, dros y ffôn, ar e-bost a dulliau electronig eraill. Efallai y bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ymweld â defnyddwyr ar gampws y Brifysgol hefyd i'w helpu gyda'u problemau.

Mae'n hanfodol bod gan y prentis sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i weithio'n dda'n unigol ac fel rhan o dîm. Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg hyd at Lefel A (neu gyfwerth) ac o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth neu Fathemateg, a phrofiad mewn rôl sy'n wynebu'r cwsmer. Dylent fod yn gyfarwydd â systemau gweithredu Microsoft a Rhwydweithio a dealltwriaeth dda o Microsoft Office.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar y gwaith cyn gynted ag y bo modd oherwydd bydd y rhaglen radd yn dechrau ddiwedd Medi 2019.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Derbyniwn geisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os cewch drafferth oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865. Dylai'r ymgeiswyr nodi'n glir yn eu ceisiadau sut mae eu sgiliau'n cyflawni'r meini prawf gofynnol.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:12fed Medi 2019. Cynhelir y cyfweliadau ar 20fed Medi 2019.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â: Samantha Butler, Rheolwr Cymorth AV a TG, e-bost: s.butler@bangor.ac.uk neu ffôn: (01248) 388192.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*