Prentis Gweinyddu Busnes

Trosolwg

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £18,310

Dyddiad Cau: 06/08/2019 (20 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Archwilio Cymru 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai Prentisiaeth Gweinyddu Busnes yn Swyddfa Archwilio Cymru yw’r swydd i ti!

Fel gweithle, mae hwn ychydig yn wahanol. Mae ein pobl o bwys mawr inni, ac rydym yn creu diwylliant croesawgar ac amgylchedd sy’n eu hannog i daro cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddi di hefyd yn gweithio mewn sefydliad sy'n helpu i wneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau Cymru.

Tra byddi di'n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru, byddwn ni’n dy helpu di i feithrin sgiliau gweinyddol gwerthfawr drwy ddarparu hyfforddiant yn y gwaith. Ar hyn o bryd, mae swyddi ar gael yn y meysydd hyn:
• Adnoddau Dynol lle gallet ti fod yn cynorthwyo ag ymgyrchoedd recriwtio ac yn ateb ymholiadau dros y ffôn a drwy e-bost. Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.
• Gwasanaethau Busnes lle byddi di’n helpu i ymdrin â gwaith derbynfa brysur, yn cefnogi cyfleusterau a/neu'n cynorthwyo prosiectau caffael a rheoli cofnodion. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd hon allu siarad Cymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*