Prentis Plymwr (2 swydd)

Trosolwg

Darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon, ymatebol a chylchol ar gyfer plymwaith a gosodiadau systemau gwresogi yn eiddo Tai Ceredigion neu yn eiddo’r cleientiaid.

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Cyflog: £13,989.27

Dyddiad Cau: 30/07/2019 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Trosolwg:

Darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon, ymatebol a chylchol ar gyfer plymwaith a gosodiadau systemau gwresogi yn eiddo Tai Ceredigion neu yn eiddo’r cleientiaid.

Cyfrifoldebau Allweddol – Gweithredol:
• Atgyweirio plymwaith / systemau gwresogi wrth ymateb i ddiffygion y ceir gwybod amdanynt, diagnosio diffygion a gosod cydrannau newydd yn lle cydrannau diffygiol fel y bo angen. Ailgysylltu systemau a ddatgysylltwyd.
• Cynorthwyo i weithredu’r rhaglen flynyddol o waith cynnal a chadw fel y bo angen, gan gynnwys gwaith sy’n ymwneud â gwresogi, rhoi gwasanaeth, chwilio, glanhau, a gosod cydrannau newydd yn lle hen rai fel y bo angen.
• Darparu adroddiadau technegol a chyffredinol yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan gynnwys rhoi adborth cwsmeriaid ynghylch problemau cynnal a chadw ar gyfer datblygiadau’n awr ac yn y dyfodol. Lle bo angen, nodi agweddau sy’n peri pryder, megis diffygion, tueddiadau mewn gwaith atgyweirio ac ati.
• Cadw cofnodion priodol, megis cofnodion o waith atgyweirio a gyflawnwyd, cyswllt â phreswylwyr, archebion ac ati.
• Cyflawni mân dasgau cynnal a chadw eraill fel y bo angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb / Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais / Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Datgan Budd / Declaration of Interest Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)