Prentis

Trosolwg

A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych wrth eich bodd yn gweithio mewn timau?

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £18,000

Dyddiad Cau: 04/06/2019 (81 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

24 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl swydd: Prentis

Cyfeirnod swydd: WAO0125/2016

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £18,000

Pecyn e.e. hawl i 33 diwrnod o wyliau'r flwyddyn a hefyd 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus; Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (MyCSP); prynu neu werthu gwyliau blynyddol; talebau gofal plant drwy aberthu cyflog.

Categori/math o swydd Archwiliad Ariannol

Disgrifiad swydd

A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych yn dwlu ar weithio mewn timau? A oes gennych ddiddordeb mewn sut mae'r sector cyhoeddus yn gweithio a sut y mae'n yn gwario arian trethdalwyr?

Yna efallai y bydd Cynllun Prentisiaeth Swyddfa Archwilio Cymru yn addas i chi!

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno a rhaglen tair blynedd gan astudio tuag at gymhwyster arobryn Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Bydd ein prentisiaid yn gweithio mewn tim sy'n cynorthwyo archwilio allanol cyrff y sector cyhoeddus ledled Cymru, o fyrddau iechyd, awdurdodau lleol, awdurdodau tan a heddlu a Llywodraeth Cymru.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Sian Grainger ar 07814 604515

NODWCH: Caiff y ganolfan asesu ei rhedeg yn ystod yr wythnos yn dechrau t 24 Mehefin 2019

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*