Prif Olygydd (ail hysbyseb)

Trosolwg

Mae hwn yn gyfle arbennig ac unigryw i roi eich stamp ar cynnwys golygyddol arlein ac mewn print, a hynny ar gyfer cwmni annibynnol, uchelgeisiol a sy’n edrych tua’r dyfodol.

Cyflogwr: Golwg a Golwg360

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 24/01/2020 (201 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Lleoliad hyblyg a chyflog cystadleuol

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Powell

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cwmni Golwg yn chwilio am Brif Olygydd

Fe fydd y prif olygydd yn arwain ar newidiadau golygyddol i gylchgrawn Golwg a gwasanaeth newyddion Golwg360

Mae hwn yn gyfle arbennig ac unigryw i roi eich stamp ar cynnwys golygyddol arlein ac mewn print, a hynny ar gyfer cwmni annibynnol, uchelgeisiol a sy’n edrych tua’r dyfodol.

Cyfrifoldebau’n cynnwys:
• Gosod strategaeth olygyddol cylchgrawn Golwg a gwasanaeth Golwg360
• Arwain y tîm newyddiadurol brwdfrydig a bod yn reolwr llinell i Ddirprwy Olygydd cylchgrawn Golwg a Golygydddion y dydd golwg 360.
• Datblygu cynnwys newyddion y Cwmni ar y cyfryngau gwahanol
• Dewis cyfrannwyr a chydlynnu gwaith ychwanegol gan weithwyr ffrilans.

Mae Golwg yn chwilio am berson sy’n olygyddol aeddfed a dewr. Person sy’n awyddus i ddatblygu syniadau newydd a chyffrous. Bydd yr unigolyn yn gallu cyfathrebu’n ardderchog ac yn gallu bod yn llysgennad ar gyfer y cwmni gan feithrin a datblygu staff. Byddwch yn ymfalchïo yn y cyfle i arwain ac annog tîm.

Lleoliad hyblyg a chyflog cystadleuol.
Dyddiad cau – Ionawr 24ain
Dyddiad cyfweliad – Ionawr 29ain

Os hoffech gael sgwrs bellach a derbyn copi llawn o’r swydd ddisgrifiad cysylltwch â Sian Powell – sianpowell@golwg.com.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*