Prif Swyddog Cynllunio

Trosolwg

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brif Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £39,880 - £41,881 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/04/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Plas y Ffynnon Cambrian Way Aberhonddu, Powys, Cymru LD3 7HP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif Swyddog Cynllunio

Aberhonddu, Powys

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brif Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Y Buddion

- Cyflog o £39,880 - £41,881 y flwyddyn
- Pensiwn
- Swyddfeydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- 22 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn codi i 25 diwrnod ’ar ôl pum mlynedd’ o wasanaeth) ynghyd ag wyth gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol
- Helpwch i amddiffyn tirwedd anhygoel fel y gellir ei mwynhau am genedlaethau i ddod
- Arwain tîm talentog sy'n angerddol am gadwraeth

Y Rôl

Fel y Prif Swyddog Cynllunio, byddwch yn goruchwylio darpariaeth ein gwasanaeth cynllunio ac yn trin pob agwedd ar waith achos cynllunio.

Gan arwain tîm o staff Rheoli Datblygu, Gorfodi, Strategaeth a Pholisi a Threftadaeth, byddwch yn sicrhau bod ein gwasanaeth cynllunio yn effeithlon, yn ymatebol, yn deg, yn gynhwysol ac yn agored i'w archwilio.

Bydd rhai o'ch dyletswyddau'n cynnwys:

- Helpu i baratoi a gweithredu Cynllun Datblygu Lleol y Parc Cenedlaethol
- Rheoli cyllideb yr Adran Gynllunio
- Prosesu a gwneud argymhellion ar bob math o faterion cynllunio
- Trafod gydag asiantau, datblygwyr, ymgynghorwyr mewnol a chyrff statudol
- Ymdrin ag ymholiadau rhagarweiniol a ffurfiol cyn ymgeisio
- Nodi ffyrdd o wella'r gwasanaeth ymhellach

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Prif Swyddog Cynllunio, bydd angen i chi gael:

- O leiaf pedair blynedd o brofiad cynllunio, a gafwyd yn y sector cyhoeddus neu breifat
- Profiad o reoli ac arwain tîm
- Sgiliau TG da, yn enwedig GIS Mapinfo a Windows
- Cymhwyster cynllunio cydnabyddedig ac aelodaeth siartredig o'r RTPI
- Trwydded yrru llawn

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cynllunio, Swyddog Cynllunio Arweiniol, Prif Gynlluniwr, Prif Gynlluniwr, Ymgynghorydd Cynllunio Arweiniol, Prif Swyddog Gorfodi Cynllunio, Rheolwr Gwasanaeth Rheoli Datblygu, neu Brif Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Ebrill 2021, a bwriedir cynnal cyfweliadau ar 23 Ebrill 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*