Prif Swyddog Tafwyl (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i rywun â diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar drefniadau Tafwyl am flwyddyn.

Cyflogwr: Menter Caerdydd

Cyflog: £30,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (188 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Hen Lyfrgell Yr Ais Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 689888

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif Swyddog Tafwyl

Menter Caerdydd

Cyfnod Mamolaeth - Ebrill 2019 i Fehefin 2020

Cyflog: £30,000 - £32,000 yn ddibynnol ar brofiad

Gŵyl flynyddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl. Bydd yn cael ei gynnal ar benwythnos 22-23 o Fehefin 2019 (dyddiadau 2020 i’w cadarnhau).

Dyma gyfle cyffrous i rywun â diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar drefniadau Tafwyl am flwyddyn.

Gyda threfniadau Tafwyl 2019 eisoes ar y gweill mae Menter Caerdydd yn chwilio am unigolyn profiadol, brwdfrydig a deinamig i chwarae rôl unigryw wrth arwain trefniadau 2019 a chreu cynnwys o’r newydd ar gyfer Tafwyl 2020, yn ystod cyfnod mamolaeth y Prif Swyddog presennol.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn dod â phrofiadau blaenorol a syniadau newydd ac arloesol, ac yn meddu ar sgiliau creadigol cryf ac angerdd i barhau i ddatblygu Tafwyl, gyda chefnogaeth tîm Menter Caerdydd.

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Am ffurflen gais a/neu sgwrs pellach ebostiwch: manon@mentercaerdydd.cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 18fed o Chwefror am 12pm
Cyfweliadau: Dydd Iau a Dydd Gwener 21ain a 22ain o Chwefror 2019

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)