Prif Weithredwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwd i arwain a datblygu gweithgareddau arloesol a chymunedol ymhlith pobl Rhondda Cynon Taf.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £35,745

Dyddiad Cau: 10/09/2021 (87 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Yr Hen Lyfrgell Porth Rhondda Cynon Taf, Cymru CF39 9PG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Heulyn Rees

Ffôn: 07854823821

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn brwd i arwain a datblygu gweithgareddau arloesol a chymunedol ymhlith pobl Rhondda Cynon Taf. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn arwain tim o staff amrywiol gan weithio tuag at y nod o hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy weithgareddau amrywiol. Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol, y gallu i gydweithio ag eraill a’r ddawn i gynllunio’n strategol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)