Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Trosolwg

Dyma gyfle i fod yn rhan hanfodol o’r mudiad drwy arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Yn y rôl hon byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar gyfer ein holl waith gydag aelodaeth...

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486

Dyddiad Cau: 15/10/2018 (253 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bae Caerdydd, Aberystwyth neu’r Rhyl

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn WCVA rydym yn cefnogi’r trydydd sector, sef unrhyw beth sy’n anllywodraethol ac yn ddielw, o elusennau, cylchoedd meithrin, mentrau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol mawr megis tlodi a’r newid yn yr hinsawdd.

Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Mae WCVA yn mynd drwy gyfnod o newid, sy’n gyfle cyffrous i sicrhau ein bod yn gweithio er lles ein haelodau a’r trydydd sector yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am bobl llawn angerdd ac egni i wireddu ein gweledigaeth. Os yw hynny’n taro tant â chi ac mae gennych yr hyn sydd ei angen beth am ymgeisio i ymuno â WCVA fel ein Rheolwr Aelodaeth a Marchnata newydd.

Dyma gyfle i fod yn rhan hanfodol o’r mudiad drwy arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Yn y rôl hon byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar gyfer ein holl waith gydag aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau rhaglenni dysgu a digwyddiadau diddorol. Byddwch hefyd yn arwain newid mewn diwylliant mewnol, gan roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn.

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486 y flwyddyn (ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus)

Lleoliad: Bae Caerdydd, Aberystwyth neu’r Rhyl

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 15 Hydref 2018. Ebostiwch eich cais erbyn y dyddiad cau i: HR@wcva.org.uk

Neu yn y post i

Adnoddau Dynol
WCVA
Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*