Rheolwr Arlwyo

Trosolwg

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Cyflog: Hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 07/10/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Nant Gwrtheyrn, Llithfaen Pwllheli, Gwynedd, Cymru LL53 6NL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01758 750 334

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd: Rheolwr Arlwyo

Cyflogwr: Nant Gwrtheyrn

Cyflog: Hyd at £35,000

42 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 07/10/19

Lleoliad: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SG

Ydych chi’n chwilio am sialens newydd?

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion sydd â phrofiad a sgiliau rheoli da i fod yn gyfrifol am ran hanfodol o waith y Ganolfan. Mae angen unigolion sydd â gwir ddiddordeb mewn bwyd da, gwasanaeth cwsmer heb ei ail a chynnyrch Cymreig o safon i ymgymryd â’r swydd.

Bydd y Rheolwr Arlwyo yn gyfrifol am reoli’r holl wasanaethau arlwyo, bar a gwerthiant y siop. Tra bydd y Prif Gogydd yn gyfrifol am gynllunio bwydlenni cyfoes a chyffrous, canfod cynhwysion newydd o safon a chyd weithio’n agos gyda’r Rheolwr Arlwyo i wireddu gweledigaeth Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ar gyfer Caffi Meinir.

Pam gweithio yn Nant Gwrtheyrn?

Oni bai am weithio yn un o lecynnau harddaf Cymru, beth yw’r manteision o weithio yng Nghanolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn? Mae’r Nant wedi’i gwreiddio fel canolfan addysgiadol, diwylliannol a threftadol o bwys. Prif bwrpas y ganolfan yw i hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ei holl ogoniant a darparu gwaith yn lleol. Fel rhan greiddiol o’r tîm rheoli, bydd y Rheolwr Arlwyo a’r Prif Gogydd yn cyfrannu’n bositif tuag at lwyddiant pellach y ganolfan. Mae Caffi Meinir yn darparu profiad unigryw i ddysgwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd gan gynnig awyrgylch ble mae modd ymarfer siarad y Gymraeg o ddydd i ddydd.

Mae’r Nant yn cynnig pecyn cyflogaeth cystadleuol sydd yn cynnwys cytundeb parhaol, cytundeb gweithio 5 diwrnod allan o 7, 25 diwrnod o wyliau blynyddol a chynllun pensiwn deniadol.

Dyma gyfle gwych i unigolion brwdfrydig fod yn rhan o’r bwrlwm!

Angen gwneud cais trwy lythyr a CV at post@nantgwrtheyrn.org

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*