Rheolwr Costau

Trosolwg

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i'r Uwch Reolwr Costau.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £22,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 25/01/2019 (178 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

S4C, Yr Egin Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i'r Uwch Reolwr Costau.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ

Cyflog: £22,000 - £25,000

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar 25 Ionawr 2019 atadnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*