Rheolwr Croesi'r Bont

Trosolwg

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: Graddfeydd MM 33-42, £34,788 - £43,662 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020 (30 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Cross Hands, Llangefni neu Wrecsam) ond bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd. Bydd gofyn teithio ar draws Cymru yn aml hefyd.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Helen Williams

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person:

Mae hon yn swydd ar gyfer rheoli ac arwain gwaith hyfforddiant Iaith Mudiad Meithrin. Cyfeiria hyn at gynllun cenedlaethol Croesi’r Bont. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a hyderus i reoli gwaith y tîm (a chynnig rheolaeth linell i staff perthnasol) er mwyn sicrhau gweithlu cymwys sy’n datblygu (yn y Cylchoedd Meithrin) gan hefyd chwilio am gyfleoedd i ddatblygu’r gwaith yn ehangach. Bydd y swydd hefyd yn cwmpasu cyfrifoldebau dros ddarparu cyfleoedd i deuluoedd ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i'r person gefnogi gwaith y prosiect yn ei gyfanrwydd i sicrhau rheolaeth ac arweiniad cryf, a chreu cyfleoedd i ddatblygu’r Cynllun.

Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Cross Hands, Llangefni neu Wrecsam) ond bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd. Bydd gofyn teithio ar draws Cymru yn aml hefyd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Helen Williams, Pennaeth Hyfforddi a Datblygu ar

01970 639639

helen.williams@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11:59yh 01.03.2020

Cyfweliadau: 13.03.2020, yn Swyddfa Mudiad Meithrin, Llangefni.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)