Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Trosolwg

Cyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu ein strategaeth gyfathrebu yn fewnol ar draws Grŵp Cynefin ac yn allanol gyda’n rhanddeiliaid;

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £33,289 - £37,467 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020 (29 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Penygroes/Dinbych

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tîm Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 111 2122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu ein strategaeth gyfathrebu yn fewnol ar draws Grŵp Cynefin ac yn allanol gyda’n rhanddeiliaid;

Cefnogi a chynghori'r Prif Weithredwr, y Bwrdd Rheoli a'r Tîm Arweinyddiaeth ar faterion cyfathrebu strategol;

Hyrwyddo Grŵp Cynefin mewn modd cadarnhaol yn cynnwys proffil, enw da, safonau gwasanaeth cyfathrebu, perthynas â’r cyfryngau, brandio/delwedd corfforaethol, hyrwyddo a chyhoeddusrwydd, cyfathrebu mewnol, cyfathrebu allanol gyda’n rhanddeiliaid a marchnata ar draws ystod o sianeli cyfathrebu.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)