Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Trosolwg

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu...

Cyflogwr: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyflog: Graddfa 6 (SCP 42 – 43) £44,632 - £45,591

Dyddiad Cau: 20/09/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Llywodraeth Leol Rhodfa Drake Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4LG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Daniel Hurford

Ffôn: 029 20468615

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ynglŷn â’r Swydd

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu uchelgeisiol newydd.

Drwy weithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli ac arweinwyr gwleidyddol CLlLC, bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynghori, rheoli a chyflenwi Cyfathrebu corfforaethol y sefydliad a gweithgarwch materion cyhoeddus er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar ran llywodraeth leol.

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn rheoli Tîm Cyfathrebu wedi ei ehangu a bydd yn datblygu cyfleoedd a pherthnasoedd gyda budd-ddeiliaid allweddol. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr cyfathrebu’r cyngor i gyfrannu at, a chefnogi ymgyrchoedd CLlLC a hyrwyddo positifrwydd ac enw da llywodraeth leol ar y cyd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Communications and Public Affairs Manager Recruitment Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Pecyn recriwtio rheolwr cyfathrebu a materion cyhoeddus - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg / Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)