Rheolwr Cyfathrebu

Trosolwg

Hoffai’r Academi Arweinyddiaeth benodi Rheolwr Cyfathrebu er mwyn helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gael pobl i ymwneud yn ehangach ac yn ddyfnach â’n gwaith yma yng Nghymru.

Cyflogwr: Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysg

Cyflog: £29,850 - £36,500

Dyddiad Cau: 11/06/2020 (219 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ganolfan Ddinesig Heol Ystumllwynarth Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 3SN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tegwen Ellis

Ffôn: 01792 304971

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Byddwch yn helpu i sicrhau bod yr Academi yn fwy amlwg i’r proffesiwn a bod pawb yn deall ac yn manteisio’n effeithiol ar y ‘cynnig’ i arweinwyr. Byddwch yn cyflwyno ffocws strategol i’n gwaith cyfathrebu, ffordd newydd a gwell o ymgysylltu’n ddigidol, cyfres gydlynus o ddigwyddiadau a deunyddiau ysgrifenedig a dulliau newydd o ymgysylltu â’r cyfryngau a materion cyhoeddus.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)