Rheolwr Cymraeg i'r Teulu

Trosolwg

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg i’r Teulu

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 23/08/2019 (2 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli Crymych Crymych , Sir Benfro, Cymru SA41 3QH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ffôn: 01437 770180

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen 'Cymraeg i'r Teulu' ac i gynorthwyo gyda rhaglen ddysgu anffurfiol y gwasanaeth i ddysgwyr.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Gwasanaeth Addysg a Phlant Sir Benfro. Anelwn at gefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl. Mae ein hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles, a chydnabod bod gan blant hawl i amddiffyniad. Cefnogir hyn gan ethos cyffredinol yr holl ysgolion.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

PWRPAS Y SWYDD

I gynllunio a threfnu yn strategol rhaglen Cymraeg i’r Teulu yn y sir. I reoli tîm o diwtoriaid a chynrychioli’r gwasanaeth ar Bwyllgorau Cenedlaethol.

PRIF GYFRIFOLDEBAU

• I reoli rhaglen Cymraeg i’r Teulu ar draws y sir
• Adnabod yn strategol cyfleoedd am gyllid allanol.
• Rheoli ac i baratoi ceisiadau am grantiau Cymraeg i’r Teulu ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru.
• I reoli cyllid ar gyfer datblygu rhaglen o ddysgu anffurfiol ar draws y sir.
• Rheoli a darparu gwybodaeth ystadegol a pharatoi adroddiadau yn ôl y galw.
• Rheoli a chydlynu datblygiad cyrsiau Cymraeg i’r Teulu yn Genedlaethol.
• Paratoi a chyflwyno cyrsiau hyfforddiant a drefnir gan wasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro.
• Mynychu pwyllgorau Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion ar ran y gwasanaeth.
• Bod yn ymwybodol o gymwysterau Cymraeg i Oedolion sydd ar gael i ddysgwyr.
• Annog dysgwyr i astudio ar gyfer cymhwyster er mwyn cyrraedd targedau cenedlaethol.
• I reoli ac i farchnata cyrsiau / gweithgareddau ar safleoedd cymdeithasol.
• Rheoli, trefnu a chydlynu cyrsiau undydd a bloc yn cynnwys cyrsiau Pasg a Haf.
• Rheoli, trefnu a chydlynu rhaglen o ddysgu anffurfiol gyda phartneriaid.
• Datblygu cysylltiadau agos gyda phenaethiaid ysgolion er mwyn darparu rhaglen o gyrsïau mewn ysgolion i rieni.
• Rheoli, monitro a datblygu tîm o diwtoriaid ar gyfer darparu cyrsiau Cymraeg i’r Teulu mewn ysgolion.
• Rheoli a datblygu gweithdrefnau ansawdd er mwyn sicrhau bod gan ddysgwyr y cyfleoedd i werthuso eu dysgu.
• Ymgymryd â’r gwaith o ymweliadau dosbarth ar ran y Rheolwr Ansawdd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)