Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Trosolwg

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg yn y Gweithle’ ac i gynorthwyo gyda rhaglen ddysgu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Cyflog: £28,221 - £32,233 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/06/2019 (18 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Sir Benfro Crymych , Sir Benfro, Cymru SA37 0JL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ffôn: 01437 770180

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PWRPAS Y SWYDD

Cynllunio, datblygu a rheoli rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol. Cyflwyno hyfforddiant o safon wedi’i deilwra i weithwyr busnes a sector cyhoeddus yn y gweithle. Rheoli a datblygu modiwlau hyfforddiant wedi’u teilwra. Rheoli rhaglen hyfforddiant i fodloni safonau newydd y Gymraeg ar draws yr awdurdod cyfan. Cynrychioli’r awdurdod ar bwyllgorau ac adrodd i Lywodraeth Cymru ar brosiectau penodol.

PRIF GYFRIFOLDEBAU
Datblygu Rhaglen
- Rheoli rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar draws y Sir.
- Rheoli cyllidebau a pharatoi adroddiadau cynnydd i’r Ganolfan Genedlaethol ac i Lywodraeth Cymru.
- Cefnogi’r Ganolfan Genedlaethol i hyfforddi tiwtoriaid ar draws Cymru.
- Rheoli, cydlynu a datblygu cyrsiau wedi’u teilwra’n benodol i Gyngor Sir Penfro.
- Rheoli, hyrwyddo hyfforddiant yn y Gymraeg ar gyfer busnesau;
- Rheoli datblygiad y cwricwlwm – cynllunio rhaglenni ar gyfer Cymraeg yn y Gweithle yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.
- Rheoli a gwerthuso gofynion hyfforddi staff a datblygiad y gweithlu;
- Rheoli cofnodion hyfforddiant a rhoi gweithdrefnau Buddsoddi mewn Pobl ar waith;
- Cyfweld / penodi tiwtoriaid newydd a chynorthwyo gyda’r rhaglen gynefino;
- Cefnogi Hyfforddiant Corfforaethol er mwyn darparu hyfforddiant yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Penfro a Safonau newydd y Gymraeg;
- Rheoli’r gwaith o farchnata a hyrwyddo dosbarthiadau gan gynnwys defnyddio safleoedd y cyfryngau cymdeithasol.
- Cynrychioli Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yng nghyfarfodydd Cymraeg yn y Gweithle a Marchnata’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
- Paratoi ceisiadau/tendrau am grantiau ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
- Rheoli ac ymgymryd ag ymchwil farchnata yn Sir Benfro sy’n cynnwys edrych ar ddata’r cyfrifiad diwethaf a rhoi cymorth i’r rheolwr gwasanaeth ddatblygu rhaglen sy’n seiliedig ar ymchwil.
- Rheoli datblygiadau i’r dyfodol yn unol â’r polisi Iaith Gymraeg.
- Cyd drefnu a chynorthwyo gyda rhaglen dysgu anffurfiol y gwasanaeth.
- Cyd weithio gyda swyddog Cymraeg Busnes i ddarparu cyrsiau hyfforddiant.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)