Rheolwr Cynhyrchu (Cyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 22/10/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Angharad Jones Leefe

Ffôn: 01267245615

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gweithredu fel Rheolwr Cynhyrchu ar gynyrchiadau’r cwmni, yn gyfrifol am adnoddau technegol y cwmni, ac yn gyfrifol am reoli a gweithredu polisïau a strategaethau iechyd a diogelwch. Disgwylir i’r person a benodir fod â phrofiad o weithio ym myd y celfyddydau ac yn ymwybodol o’r hyn a ddisgwylir o Reolwr Cynhyrchu. Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau rheoli ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*