Rheolwr Datblygu Prosiect Cefnfaes

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Reolwr Datblygu i ddatblygu canolfan gymunedol Cefnfaes ym Methesda. Mae'r swydd yn gofyn brofiad o reoli prosiectau ac ymgeisio am grantiau adfywio.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Cyflog: £25,000 pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Partneriaeth Ogwen 26 High Street, Bethesda Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 3AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meleri Davies

Ffôn: 1248602131

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef Cynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai. Mae’r Bartneriaeth yn rheoli nifer o asedau ar Stryd Fawr Bethesda yn cynnwys Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, siopau ac unedau preswyl. Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i drosglwyddo Canolfan Cefnfaes i ddwylo Partneriaeth Ogwen ar sail prydles 3 mlynedd. Mae Canolfan Cefnfaes yn hen ysgol Fictorianaidd yng nghanol y pentref sydd yn cael ei defnyddio fel canolfan gymunedol a chanolfan i’r Clwb Ieuenctid yn y pentref.

Mae Partneriaeth Ogwen bellach mewn sefyllfa i arwyddo prydles ar yr eiddo gan ymrwymo i ddatblygu’r adeilad fel adnodd cymunedol hyfyw. Er mwyn ein galluogi i wneud hynny, rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect profiadol i arwain datblygiad yr adeilad. Rydym am benodi Rheolwr Datblygu Prosiect rhan amser am gyfnod penodedig i arwain ar ddatblygu Canolfan Cefnfaes. Bydd y Rheolwr yn gweithio o swyddfeydd y Bartneriaeth ar Stryd Fawr, Bethesda.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person Rheolwr Datblygu Prosiect Cefnfaes  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)