Rheolwr Fframwaith Deunyddiau

Trosolwg

Byddwch yn ymuno â Thîm Trwsio, contractwr mewnol Adra ac yn adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Gweithrediadau Masnachol.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £39,379

Dyddiad Cau: 08/04/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Fframwaith Deunyddiau

£39,379 y flwyddyn (+dyfarniad tâl yn yr arfaeth, hefyd bydd y cyflog yn cael ei adolygu yn flynyddol gan gymryd i ystyriaeth tŵf y fframwaith deunyddiau) / Parhaol / Llawn Amser

Byddwch yn ymuno â Thîm Trwsio, contractwr mewnol Adra ac yn adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Gweithrediadau Masnachol.

Yn ddiweddar, mae Tîm Trwsio wedi ymgymryd â chaffael fframwaith ar raddfa fawr i benodi cyflenwr i ddarparu datrysiad Gwasanaeth wedi’i Reoli ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu a chynnyrch cysylltiedig. Mae’r Fframwaith, ‘Fframwaith Deunyddiau Cymru’, yn awr yn fyw ar ôl penodi Travis Perkins.

Byddwch yn llysgennad ar gyfer y fframwaith led led Cymru, yn croesawu ei werthoedd ac uchelgais.
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 8 Ebrill 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*