Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo a Masnach

Trosolwg

Dyma gyfle arbennig i rywun sydd â phrofiad a sgiliau rheoli da i fod yn gyfrifol am ran hanfodol o waith y Ganolfan, ar adeg pan mae’r gwaith a’r cyfleusterau ar gynnydd.

Cyflogwr: Nant Gwrtheyrn

Cyflog: hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 29/10/2018 (231 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Nant Gwrtheyrn Llithfaen Pwllheli, Gwynedd, Cymru LL53 6NL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mathew Penri Williams

Ffôn: 01758 750 334

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle arbennig i rywun sydd â phrofiad a sgiliau rheoli da i fod yn gyfrifol am ran hanfodol o waith y Ganolfan, ar adeg pan mae’r gwaith a’r cyfleusterau ar gynnydd.

Bydd o neu hi yn gyfrifol am reoli’r holl wasanaethau arlwyo a gwerthu nwyddau ar y safle, ar gyfer dysgwyr, digwyddiadau ac ymwelwyr dyddiol. Bydd yn gyfrifol am reoli tua 18 o staff, ac am sicrhau safon uchel o ran arlwyo a gwasanaeth o bob math.

Profiad o reoli yn angenrheidiol; profiad o’r maes arlwyo a lletygarwch yn ddymunol.

Cytundeb: 2 flynedd yn y lle cyntaf
Cyflog: hyd at £35,000, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad cau: Hydref 29ain

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, PWLLHELI LL53 6NL, neu post@nantgwrtheyrn.org

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*