Rheolwr Gyfarwyddwr

Trosolwg

Ymddiriedolaeth Y Tabernacl Machynlleth (MOMA, Machynlleth) RHEOLWR GYFARWYDDWR £45K am wybodaeth bellach a ffurflen gais gweler: moma.machynlleth.org.uk Dyddiad cau 18/02/2019

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Y Tabernacl Machynlleth

Cyflog: £45,000

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (187 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

MOMA Machynlleth Y Tabernacl, Heol Penrallt Machynlleth, Powys, Cymru SY20 8AJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eirlys Pugh

Ffôn: 01654 703355

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymddiriedolaeth Y Tabernacl
(MOMA, Machynlleth)

RHEOLWR GYFARWYDDWR

£45k

Dyma gyfle unigryw ar gyfer unigolyn deinamig i fod yn rhan o ddatblygiad Canolfan Gelfyddydol lewyrchus yn Machynlleth ac i arwain y sefydliad trwy gyfnod newydd o ddatblygiad a chydnabyddiaeth yn lleol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Bydd y Rheolwr Gyfarwyddwr yn gyfrifol am ddarparu gweledigaeth ac arweiniad er mwyn parhau a datblygu’r hyn a gefnogir gan yr Ymddiriedolaeth. Bydd y swydd wedi ei lleoli yn Y Tabernacl, Machynlleth.

am wybodaeth bellach a ffurflen gais gweler:
moma.machynlleth.org.uk

Dyddiad Cau 18/02/2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*