Rheolwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfaoedd

Trosolwg

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a chreadigol i arwain y tîm marchnata, gwerthiannau a'r swyddfa docynnau yn Theatrau Sir Gâr.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyflog: £27,905 - £32,029

Dyddiad Cau: 23/06/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Theatrau Y Ffwrnes Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01554 744477

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a chreadigol i arwain y tîm marchnata, gwerthiannau a'r swyddfa docynnau yn Theatrau Sir Gâr.

Mae gan y Sir rai o'r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Theatr y Ffwrnes gwerth £15 miliwn a agorwyd yn Llanelli yn 2012.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio ystod eang o ymgyrchoedd marchnata a gweithgareddau datblygu cynulleidfaoedd er mwyn hyrwyddo'r rhaglen ddigwyddiadau. Bydd yn cynorthwyo i ddenu pobl i ddod i'r theatrau, yn cyrraedd targedau ariannol, a sicrhau'r incwm mwyaf posibl ar draws y rhaglen.

Bydd gennych brofiad blaenorol mewn rôl marchnata celfyddydau, a phrofiad o ddadansoddi a defnyddio data i fireinio technegau marchnata a gwerthu. Hefyd bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i rannu syniadau a gwybodaeth yn effeithiol ag ystod eang o bobl, yn ogystal ag angerdd cryf dros y theatr.

Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael trafodaeth anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â Sharon Casey, Rheolwr Datblygu Theatrau, drwy ffonio 01554 744 477 neu anfon neges e-bost at secasey@sirgar.gov.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*