Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

Trosolwg

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi person brwdfrydig i reoli gwaith marchnata a hyrwyddo y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £21,460 - £30,023 pro rata, yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 07/12/2020 (40 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwmni Theatr Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 617998

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo

32 - 40 awr y wythnos (i’w drafod)

Dyddiad cau 7/12/20

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi person brwdfrydig i reoli gwaith marchnata a hyrwyddo y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am hyrwyddo a marchnata cynyrchiadau’r cwmni a gweithgareddau yng Nghanolfan Arad Goch.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol (Ond nid yn hanfodol):
– Profiad o hyrwyddo digwyddiadau
– Sgiliau cyfryngau cymdeithasol
– Sgiliau cyfathrebu da

Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru o fis Ebrill ymlaen).

Os am fanylion pellach – ebostiwch: nia@aradgoch.org

Dyddiad cychwyn: Ionawr 2021

Cyflog: £21,460 - £30,023 pro rata, yn dibynnu ar brofiad.

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at nia@aradgoch.org erbyn 5pm ar 7fed o Ragfyr 2020.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*