Rheolwr Marchnata

Trosolwg

Pentref Portmeirion yw un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf adnabyddus yng Nghymru ac yn gartref i ddau westy, bwytai, siopau, sba a rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd yr ardal.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Cyflog: hyd at £30k

Dyddiad Cau: 18/10/2019 (130 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Portmeirion Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6ER

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gareth Evans

Ffôn: 01766 772320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Ddisgrifiad

Teitl y Swydd: Rheolwr Marchnata

Adran: Marchnata Pentref Portmeirion

Crynodeb o Brif Bwrpas y Swydd: Gofalu am oll faterion marchnata’r cwmni yn enwedig yn ymdrin â phresenoldeb ar y we ag ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol.

Lefel y swydd o fewn y cwmni: Rheolwr

Yn atebol i: Rheolwr Gyfarwyddwr.

Yn gyfrifol am: Hunain

Yn gweithio ar y cyd â: Pob adran yn y pentref.

Mae dyletswyddau'r Rheolwr Marchnata yn cynnwys:

• Gosod nodau marchnata penodol
• Dylunio a gweithredu strategaethau marchnata sy'n cyd-fynd â thargedau busnes
• Datblygu ymgyrchoedd digidol i gynyddu traffig ar y we
• Rhagfynegi tueddiadau'r farchnad a chynnal gwaith ymchwil i nodi cyfleoedd newydd
• Cynhyrchu syniadau arloesol i hyrwyddo ein brand a'n cynnyrch
• Delio ag anghenion hysbysebu
• Sicrhau cysondeb brand drwy'r holl sianeli marchnata
• Defnyddio adborth cwsmeriaid i sicrhau bodlonrwydd cleientiaid
• Cysylltu â thimau mewnol a sicrhau cysondeb brand
• Sefydlu presenoldeb cryf, hirdymor ar y we / cyfryngau cymdeithasol

Gofynion y rôl:

• Cymhwyster mewn Marchnata.
• Bydd rhan fawr yn y rôl gyda’r gofyn i ymweld â chleientiaid, mynychu cyfarfodydd ac arddangosfeydd, felly bydd angen trwydded yrru lân.
• Sgiliau i redeg a chyflawni prosiectau'n effeithiol ac ar amser
• Fod yn berson hyderus gyda phersonoliaeth ddeinamig.
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Sgiliau gweithio mewn tîm.
• Egni a brwdfrydedd i ddelio gydag ymgyrchoedd.

Angen gwneud cais trwy lythyr a CV at gareth@portmeirion-village.com

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*