Rheolwr Prosiect a Datblygu Cronfeydd Data

Trosolwg

Byddwch yn gyfrifol am reoli a datblygu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), yn cynnwys ein porth gwe. Byddwch yn arwain ar brosiectau i gwmpasu a chyflwyno newidiadau i’r system, gan...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £39,333 - £44,183

Dyddiad Cau: 30/03/2020 (0 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gofal Cymdeithasol Cymru Tŷ South Gate, Wood Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Diben y swydd:

Byddwch yn gyfrifol am reoli a datblygu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), yn cynnwys ein porth gwe. Byddwch yn arwain ar brosiectau i gwmpasu a chyflwyno newidiadau i’r system, gan bennu ffyrdd o integreiddio cronfeydd data sefydliadau eraill yn y CRM er mwyn gwella’r busnes.

Byddwch yn arwain, yn rheoli ac yn cynorthwyo tîm bach o staff, a hefyd byddwch yn gyfrifol am reoli cyllideb y prosiect.

Bydd modd i chi fynd i’r afael â’r holl dasgau a’r holl gyfrifoldebau yr un mor fedrus yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Prif ddyletswyddau:

Rheoli a datblygu’r CRM a’r system porth gwe i Gofrestrwyr. Mae’r system bresennol wedi’i hadeiladu ar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement gydag ychwanegyn porth Microsoft.

Gweithio gyda rhanddeiliaid a defnyddwyr allweddol i reoli’r cylch prosiect sydd ynghlwm wrth ddatblygu’r system a chynorthwyo gyda phob agwedd ar ddatblygu’r ffurfweddiad, profi’r system a’i rhoi ar waith.

1. Rheoli’r cymorth sydd ar gael ar gyfer y system CRM a’r system we bresennol

2. Arwain y gwaith o gwmpasu a chyflwyno newidiadau i’r system CRM a’r system we bresennol trwy ddefnyddio Dadansoddiad Busnes er mwyn darparu’r newidiadau a’r gwelliannau angenrheidiol i gefnogi anghenion busnes y presennol a’r dyfodol

3. Arwain y gwaith o gwmpasu gofynion i integreiddio cronfeydd data eraill o fewn y sefydliad

4. Pennu meysydd y gellir eu datblygu er mwyn gwella’r busnes

5. Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol pan fo angen er mwyn cyflawni prosiectau ar y cyd. Gallai hyn gynnwys gweithredu cronfa ddata integredig a datblygiadau perthynol yn y dyfodol.

6. Creu a rheoli cynlluniau prosiect er mwyn cyflwyno unrhyw newidiadau angenrheidiol

7. Rhoi gweithdrefnau sicrhau ansawdd manwl ar waith er mwyn sicrhau bod y newid yn bodloni’r gofynion ansawdd

8. Cyflwyno adroddiadau i nifer o randdeiliaid ynglŷn â chynnydd y prosiect a’r modd y caiff ei gyflawni

9. Ysgrifennu adroddiadau rheoli rheolaidd, fel bo’r angen

10. Gweithredu dulliau ar gyfer gwerthuso’r modd y rhoddir prosiectau ar waith

11. Ar ôl i’r system gael ei chyflwyno, darparu cymorth i’r unigolion/timau y bydd y newid yn effeithio arnynt

12. Rheoli adnoddau’r prosiect yn effeithiol, yn cynnwys y gyllideb

13. Gweithio ar draws nifer o adrannau o fewn y sefydliad er mwyn cyflawni amcanion y cytunwyd arnynt

14. Datblygu, gweithredu a chynnal gweithdrefnau a phrosesau gweinyddol wedi’u dogfennu’n llwyr

15. Gwerthuso effeithiolrwydd pob newid

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*