Rheolwr Prosiect (Prydain gyfan)

Trosolwg

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio Rheolwr Prosiect proffesiynol a medrus iawn i gefnogi’r Prif Weithredwr yn y cyfnod cyffrous ac allweddol i'r sefydliad

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Cyflog: £33,000 - £35,000 (Yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 14/10/2019 (129 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bwthyn Carnedd Capel Curig Conwy, Conwy, Cymru LL24 0ET

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tracey Evans

Ffôn: 01690720106

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2005, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw.

Bu i’r Elusen lwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr i fynd ati i rannu ei ethos a’i lwyddiant mewn mannau eraill ym Mhrydain. Mae’r prosiect Agor y Drws i’r Awyr Agored yn brosiect 7 mlynedd o hyd ac mae’r elusen yn awyddus i recriwtio Rheolwr Prosiect proffesiynol a medrus iawn i gefnogi’r Prif Weithredwr yn y cyfnod cyffrous ac allweddol yma.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn meddu ar Gynllun yr Iaith Gymraeg wedi’i ardystio gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ac mae’n fudiad cwbl ddwyieithog. Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm staff yr elusen a byddan nhw’n gweithio ym mhrif swyddfa’r mudiad ym Mhlas y Brenin. Mae felly’n hanfodol bod deiliad y swydd yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Am gefndir a chyflwyniad i’r prosiect, disgrifiad swydd a manyleb person, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Prif Weithredwr ac / neu ymwelwch â www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk .

I ymgeisio, gyrrwch lythyr cais a’ch CV i’r Prif Weithredwr, tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)